Cursuri online adulti

Socializeaza cu noi

UTILIZATOR ELEMENTAR

A1
Poate să înţeleagă și să utilizeze expresii familiare și cotidiene, precum și enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze și să rǎspundǎ la întrebări referitoare la detalii personale, ca de exemplu unde locuiește, persoane cunoscute, lucruri care-i aparţin etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, cu condiţia ca interlocutorul să vorbească rar și clar și să fie cooperant.

A2
Poate să înţeleagă fraze izolate și expresii frecvent folosite în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informaţii personale și familiale simple, cumpărături, mediul inconjurǎtor apropiat, activitatea profesională). Poate să comunice în situaţii simple și obișnuite, care nu solicită decât un schimb de informaţii simplu și direct referitoare la subiecte familiare și obișnuite. Poate să descrie, cu mijloace simple, formaţia sa profesionalǎ, mediul său inconjurǎtor apropiat și să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

UTILIZATOR INDEPENDENT

B1
Poate să înţeleagă elementele esenţiale când este folosit un limbaj standard clar pe teme familiare, întâlnite uzual, legate de muncă, școală, timpul liber etc. Poate să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba. Poate să producă un discurs simplu și coerent pe teme familiare și din domeniile sale de interes. Poate să relateze un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop și să expună, pe scurt, argumentele sau explicațiile unui proiect sau ale unei idei.

B2
Poate să înţeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte, inclusiv în discuţii tehnice în specialitatea sa. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate și de fl uenţă, încât conversaţia cu un locutor nativ să nu presupunǎ efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar și detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-și expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele și inconvenientele diferitelor posibilităţi.

UTILIZATOR EXPERIMENTAT

C1
Poate să înţeleagă o gamă largă de texte lungi și complicate și să sesizeze semnifi caţiile implicite. Poate să se exprime spontan și fl uent, fără a fi obligat aparent să-și caute cuvintele. Poate să utilizeze limba cu efi cacitate și cu supleţe în viaţa socială, profesională sau academică. Poate să se exprime, teme complexe, într-un mod clar și bine structurat, demonstrând că stǎpanește instrumentele de organizare, de structurare și de coeziune a discursului.

C2
Poate să înţeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citește sau aude. Poate să restituie anumite fapte și argumente din diverse surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent. Poate să se exprime spontan, foarte fl uent și cu precizie și poate să distingă nuanţe fine de sens legate de subiecte complexe.

© 2023 KS Language Centre Timisoara. Toate drepturile rezervate. Continutul acestui website nu poate fi preluat fara acordul scris al autorului.